Kategoriarkiv: Övrigt

ROT-arbete

När du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) kan du få avdrag på din skatt för arbetskostnaden. Det är inte du själv som gör avdraget, utan den som utför tjänsten.

Sedan årsskiftet 2015/2015 kan du dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag och det sammanlagda avdraget för rot- och rut-arbeten får inte överstiga 50 000 kr.

Läs mer om reglerna för rot- och rut-avdrag på Skatteverkets webbsida.