Gamla hus i Ystad

För oss handlar det mesta om nybyggda hus, men vi tycker faktiskt minst lika bra om gamla hus. Och här i Ystad har vi gott om gamla, vackra och många gånger helt fantastiska hus. Staden har fått växa fram med omsorg och är en av de få städer i Sverige som inte skövlades på 60-talet. Så här kommer bilder på några av Ystads äldre hus och som vi är väldigt glada över att vi har kvar.

Stadskärnan är från tidig medeltid och faktiskt har inte mycket förändrats sedan dess. Staden växte fram som en viktig handelsplats och målpunkt för olika handelsvägar och man  byggde man utifrån behov och inte planer.  Det har gjort att stadens gatunät är snirkligt och inte alls passar modern trafik.

google-maps-stadskarnan-sv

En av de äldsta gatorna är Klostergatan, som troligen mycket tidigt var en viktig infartsled från landsbygden till kyrkan och handelsplatsen ut mot havsviken. Särskilt under 1800-talets slut och en bit in på 1900-talet byggdes här ett par riktigt fina hus, sådana hus som inte byggs idag.

 

Till exempel huset på Klostergatan 4 som byggdes år 1886.

klostergatan-4

Det har kvar sin ursprungliga fasad och den gröna entréporten.

port-klostergatan-4

Huset är rikt dekorerat med lister och konsoler. När jag var där fick jag av ett äldre gammalt par veta att huset renoverades på 60-talet och att man då gjorde en helt ny gårdsfasad, men att stora delar av framsidan fick vara kvar.

Bredvid ligger ett hus som byggdes 1902 av byggmästare Ahlström.

klostergatan-6

Fasaden är stenimitation och tegel med flera dekorationer som keruben högt däruppe.

port-klostergatan-6

Mitt emot ligger ett annat helt fantastiskt hus, ritat av den kände arkitekten P. Boisen och som byggt så många andra hus i Ystad.

klostergatan-10

Det här byggdes år 1908 i jugendstil och ser likadant ut idag med den helt fantastiska originalporten.

port-klostergatan-10

Tvärgatan till Klostergatan heter Sladdergatan och här ligger Schönbecks magasin från 1861. Här lagrade köpmannen Gerhard Schönbeck spannmål som framförallt skulle gå på export.

schonbevks-magasin

År 2000 byggdes huset om till bostäder, men har bevarats och klassas idag som värdefullt både arkitektoniskt och ur miljösynpunkt.

Vi avslutar med ett hus från en helt annan tidsepok. Hans Raffns gård eller Änglahuset och som kanske är Ystads vackraste och mest kända hus.

anglahuset-1

De äldsta delarna är från fösta delen av 1500-talet, men sitt nuvarande utseende fick det omkring 1630 och är idag byggnadsminne. Att det kallas Änglahuset beror på att det är prytt med både änglar och groteska figurer.

anglahuset-2