Amorteringskraven

Den förste juni började amorteringskravet att gälla. Det innebär att alla som lånar till mer än hälften av bostadens värde ska betala av på lånet.

Amorteringskravet innebär att alla nya bolån ska amorteras ned till hälften av värdet. De som utökar existerande bolån till en belåningsgrad över 50 procent får möjlighet att amortera på tilläggslånet över tio år. De nya reglerna är minimikrav, men det finns inget som hindrar bankerna från att kräva högra amortering.

Nya bolån

Alla bolån med bostaden som säkerhet tagna från och med den 1 juni, ska amorteras ned med minst 2 procent per år till 70 procent av bostadens värde. De lån med en belåningsgrad under 70 procent ska amorteras ned med minst 1 procent varje år till belåningsgraden 50 procent. Undantag kan göras under begränsade perioder som följd av till exempel arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall i familjen.

Befintliga lån och tilläggslån

Amorteringskravet gäller inte  befintliga lån, men om du utökar ditt befintliga bolån måste du amortera och då tillåter amorteringsreglerna två modeller:

  • Att amortera enligt amorteringskravet med 2 respektive 1 procent av lånet beroende på om hela belåningsgraden är 70 eller 50 procent av bostadens värde.
  • Att man amorterar det nya lånet, tilläggslånet, över tio års tid eller tills den samlade skulden har kommit ner till 50 procent av bostadens värde.

En omvärdering av bostaden får göras vart femte år eller vid omfattande förändring.

Nyproducerad bostad

Bolån för förstaköparna av en nyproducerad bostad kan undkomma amorteringskravet i maximalt fem års tid.

Övergångsbestämmelser

Bostadsköp som gjordes klart före den 1 juni omfattas  inte av amorteringskravet och det gör inte heller de som har en tomt och som före den 1 juni avtalat om att bygga nytt. Då omfattas inte heller vare sig byggkrediten eller de kommande bolånen av amorteringskravet.

Exempel

Om du köper ett hus med ett värde på 3 miljoner kronor och lägger 15 procent i kontantinsats, 450 000 kronor, får du en belåningsgrad runt 85 procent av husets värde. Du ska då amortera 2 procent av lånebeloppet varje år, dvs 51 000 kronor om året.